Tidligere arkivnøkler, arkivplaner og rapporter

Arkivnøkler

Periode

Beskrivelse og lenke

Format

2006–

Arkivnøkkel

xls

2001–2007

Arkivnøkkel

pdf

2001–2007

Arkivnøkkel

doc

1998–2001 (?)

Arkivnøkkel

docx

1993–1997

Arkivnøkkel

pdf

1993–1997

Arkivnøkkel

doc

1991–1992

Arkivnøkkel

pdf

1991–1992

Arkivnøkkel

doc

1988–1990

Arkivnøkkel

pdf

1983–1987

Arkivnøkkel

pdf

1956–?

Arkivnøkkel

pdf

Arkivplaner og rutinehåndbøker

Dette er en oversikt over dokumenter som var å oppdrive i juni 2023. De som ikke har et løpenummer, har ikke nødvendigvis vært offisielle dokumenter

Dato

Beskrivelse og lenke

Format

Løpenummer

2023-06-13

Arkivplan

docx

46568/2023

2022-04-29

Arkivplan

pdf

34773/2022

2022-02-13

Rutiner - Internkontroll for dokumentasjonsforvaltning

docx

2021-02-19

Arkivplan

docx

11094/2021

2021-02-11

Rutiner Internkontroll for dokumentasjonsforvaltning

pdf

11094/2021

2018

Arkivplan

docx

2017-05-16

Rutinehåndbok

docx

2017-03-20

Rutinehåndbok

pdf

19641/2022

2013-11-08

Rutinehåndbok

pdf

2013-05-15

Rutinehåndbok

pdf

2012-03-30

Arkivplan

doc

19486/2012

2011-11-23

Rutinehåndbok

pdf

34897/2011

2011-06-20

Rutiner for mottak og registrering av varsel

doc

34897/2011

2009-05-24

Arkivplan

doc

2009-03-04

Rutiner dokumentbehandling v1.1

doc

2009-01-29

Retningslinjer for offentlighet i personalsaker ved UiB

pdf

19486/2012

2008-05-12

Rutiner dokumentbehandling v1.1

doc

2000-11-10

Arkivplan

rtf

Kunsthøyskolen i Bergen (KHiB)

Dato

Beskrivelse og lenke

Format

Løpenummer

2016

Arkivplan fra khib.arkivplan.no (besøkt 26.06.2023)

zip

Rapporter