Universitetsmuseet

Fornminneseksjonen

Det er utarbeidet standardiserte titler som letter søk i sakarkivsystemet. Fornminneseksjonen følger opp egne saker og sjekker at saksbehandlerne følger deres rutiner ved oppretting av saker og journalposter. Arkivtjenesten endrer ikke på forkortelser ved journalføring - og heller ikke ved publisering av UiBs offentlige journal.

Når det kommer inn e-post fra Riksantikvaren eller fylkeskommuner til fornminneseksjonen, importeres disse til seksjonens dedikerte sak for e-poster. Send samtidig en e-post til David simpson og Björn Nilson for å varsle om det nye dokumentet. Derfra flytter de journalposten over i passende sak.

Sakstittel: Universitetsmuseet - seksjon for fornminne - nye journalposter
til fordeling

Administrativ enhet: 3430 UM – Avdeling for kulturhistorie
Arkivdel: Saksarkiv
Primærklassering: Prinsipp: Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 801
Én sak for hele arkivperioden

Journalposter

Dok

U. off.

I

Utlån av gjenstander

Det opprettes en sak ved anmodninger om utlån av gjenstander, og saken følger gjenstanden fra den opprinnelige anmodningen om utlån til gjenstanden er returnert.

Sakstittelen følger dette oppsettet:

  • Utlån av gjenstander fra Universitetsmuseet i Bergen (UM) til hva ved hvor

  • For eksempel: Utlån av gjenstander fra Universitetsmuseet i Bergen (UM) til utstilling ved The Museum of Fine Arts Huston (MFAH) «Crowning the North: Silver Treasures from Bergen, Norway»

Sakstittel: Utlån av gjenstander fra Universitetsmuseet i Bergen (UM)
til hva ved hvor

Administrativ enhet: 3450 UM – Avdeling for samlingsforvaltning
Arkivdel: Saksarkiv
Primærklassering: Prinsipp: Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 603.5

Journalposter

Dok

U. off.

Anmodning om utlån fra Universitetsmuseet i Bergen - gjenstander til hva ved hvor

I

Svar på anmodning om utlån av …

U

Signerte avtaler, annen korrespondanse om utlånet, etc.