Daglig drift

Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning har flere ansvarsområder, og blant dem er daglig drift av sakarkivsystemet ephorte og Elements. Driftsoppgavene fordeles mellom de ansatte i faggruppen i en ukeplan som lages i planleggingsfunksjonen i Teams.

Ukeplan: fordeling av driftsoppgaver

Ukeplanen deler driften inn i følgende oppgaver:

 • Brukerstøtte (UiBhjelp og brukerstøttetelefon)

 • Brukerstøtte på chat

 • Behandling av papirpost

 • Kurs

 • Ansvar for de enkelte journalenhetene faggruppen forvalter (DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24 og DS99)

Oppgaver som ikke er inkludert i ukeplanen, er listet opp i dokumentet Hvem gjør hva? i Teams.

Oppgaver knyttet til journalenhetene

Hver journalenhet har flere oppgaver som utføres daglig (eller jevnlig):

 • E-postmottak:

  • Videresending av e-post

  • Import av e-post

 • Import av scannede dokumenter

 • Kontroll av gårsdagens offentlige journal

 • Venstremenysøk (kontrolloppgaver):

  • Journalføring

  • Journalføring av styresaker

  • DPI med fors.status S/F

  • Saker til kontroll

  • Personalsaker til kontroll

  • Avslutning av saker

 • Venstremenysøk som jevnlig bør sjekkes:

  • Til omfordeling

  • JP med status M

  • Til godkjenning uten godkjenner

  • JP med status R

  • Saker uten klassering

Unntaket er DS99 (varslingsarkiv) hvis oppgaver består i journalføring og kontroll av offentlig journal.

Prioritering av oppgaver

Dersom dokumentasjonsforvalteren er under tidspress og ikke kan utføre alle driftsoppgavene ved enheten hun er tildelt, prioriteres e-postmottaket, import av scannede dokumenter, kontroll av journal og journalføring.

Ved journalføring prioriteres utgående brev, slik at all utgående post blir ekspedert så fort som mulig.

Møter

I en vanlig uke har faggruppen følgende faste møter:

 • Mandagsmøte med statistikk

 • Statusmøte på tirsdag

 • Faggruppemøte på onsdag

 • Statusmøte på fredag

Det skrives kun referat fra faggruppemøtet. Denne oppgaven går på omgang, og planen ligger i Teams kalt Referat. Selve referatet skrives i OneNote.