Skal du slutte?

Skal du slutte ved Universitetet i Bergen, eller bare gå over til en ny enhet, er det viktig at du rydder etter deg i ephorte. I papirets tidsalder var det lett å se når det lå igjen gamle papirer på skrivebordet, men uferdig arbeid kan være vanskelig å få øye på når vi bruker et digitalt sakarkivsystem.

Her er derfor en liten sjekkliste for hva du må gjøre før du slutter:

  • Journalposter må være ferdigstilt. Det vil si at ingen journalposter skal stå i status Reservert eller Midlertidig registrert.

  • Journalposter må være ferdig godkjent (ingen har status G). Eventuelle journalposter som ikke ennå er godkjent, må overføres til en annen saksbehandler.

  • Restanser må enten være avskrevet, eller journalpostene må overføres til en annen saksbehandler.

  • Utgående brev (journalposter med dokumenttype U) i status Ferdig må være ekspedert til mottaker. Dette skal framkomme i feltene Forsendelsesmåte og Forsendelsesstatus.

  • Journalposter sendt ut som signeringsoppdrag – men som ikke er signert eller avvist - må overføres til en annen saksbehandler. Dette da signeringsoppdrag må returneres til en aktiv saksbehandler. Ikke-signerte oppdrag vises i saksbehandlersøket Teknisk feil (digital post).

  • Søket Utsjekkede dokumenter skal være tomt. Dokumenter som måtte finnes i dette søket, må sjekkes inn.

  • Saker i søket Mine aktive saksmapper må ferdigstilles eller flyttes til en annen bruker.

  • Lederen din må også godkjenne (eller avvise) journalposter mottatt for godkjenning (i søket Mottatte oppgaver).

  • Lederen din må sende inn skjema for avslutning av bruker.

Bruk gjerne de predifinerte søkene «Rydding i mine ting» under «Mine søk» i venstremenyen i ephorte/Elements, og ta kontakt med brukerstøtten vår ved behov for hjelp.

Lykke til videre!