Eiendomssaker

Generelt om eiendomssaker i ephorte

For å kunne finne igjen sakene i ettertid, er det viktig med beskrivende sakstitler som inneholder nok informasjon til at vi kan søke dem fram i ephorte.

For saker som gjelder byggeprosjekter, leieavtaler, kjøp/salg av eiendom, olje- og fettutskillere og andre typer saker som er knyttet til et spesifikt bygg, er det nødvendig at sakstittel inneholder:

 • adresse

 • byggets navn (der dette eksisterer og er i bruk. Realfagbygget er et eksempel på et navn som mange refererer til og kanskje kjenner bedre enn adressen Allégaten 41)

 • gårds- og bruksnummer (forkortet til «gnr» og «bnr»)

 • hva saken gjelder i korte trekk

Her er noen eksempler på sakstitler i ephorte:

 • Allégaten 41, Realfagbygget, gnr 164 bnr 715 - Fettutskiller ID nummer 360380 ved Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige  fakultet

 • Muséplassen 3, Naturhistorisk museum, gnr 164 bnr 519 - Dispensasjon fra fredning - Ombygging av veksthuset

 • Årstadveien 19, Odontologibygget, gnr 163 bnr 224 - Skilt og reklame

Når det gjelder avtaler, er det nyttig å ha med navnene på avtalepartene i sakstittelen:

 • Christies gate 13, Vektergården, gnr 164 bnr 1146 - Leieavtale mellom Universitetet i Bergen og Studentsamskipnaden på Vestlandet, avdeling Bergen

Adresse

Det er viktig at gateadressene blir skrevet i sin helhet uten forkortelser og at det er den korrekte adressen som blir brukt. Allégaten, for eksempel, har hatt mange ulike skrivemåter i ephorte opp gjennom årene - Allegaten, Alegaten, Allégt. Dette gjør det vanskelig når man prøver å søke fram en sak. Det fører til at det heller blir opprettet nye saker der dokumenter som burde ligget samlet, blir spredt, og vi får et uoversiktlig sakarkivsystem.

Hvis man er usikker på hva som er riktig adresse, er det lurt å sjekke Kartverket – Se eiendom (kartverket.no)

Under følger den korrekte skrivemåten (ifølge Kartverket) av noen av de mest brukte gatenavnene i ephorte:

 • Allégaten

 • Christies gate

 • Fosswinckels gate

 • Haakon Sheteligs plass

 • Jonas Lies vei

 • Magnus Lagabøtes plass

 • Muséplassen

 • Nygårdsgaten

 • Sydnesplassen

 • Thormøhlens gate

 • Årstadveien

Søking i ephorte

Et tips for å søke i ephorte er å trunkere med * (stjerne). Da erstatter man deler av et ord med * og får treff på alle ord som inneholder de gjenstående bokstavene.

Så hvis man for eksempel vil søke fram alle saker med Allégaten i tittelen, men har glemt om det skal være en eller to l-er, «gaten» eller «gate» eller om aksenten på e-en går den ene eller den andre veien – da kan man søke på «al*gate*» og få treff på ulike skrivemåter av Allégaten.

Et bilde som inneholder tekst Automatisk generert beskrivelse

Eiendomsskatt

Sakstittel: Årlig melding om eiendomsskatt åååå

Administrativ enhet: 2310 Eiendomsavdelingen
Arkivdel: Saksarkiv
Primærklassering: Prinsipp: Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 039
Én samlesak per kalenderår

Journalposter

Dok

U. off.

Årlig melding om eiendomsskatt åååå - Eiendom xxx/xxx

I

Tilsynsrapporter og varsel om tilsyn

Tidligere har varsler om tilsyn og tilsynsrapporter vært arkivert i samlesaker med én sak per kalenderår for alle UiBs eiendommer. Fra og med 2024 går vi bort fra dette og arkiverer disse dokumentene i én sak for tilsyn per eiendom. For eksempel:

 • Haakon Sheteligs plass 10, Kulturhistorisk museum, gnr 164 bnr 465 - Tilsyn brannvern - Bergen brannvesen