Sjekkliste for ledere

Nedenfor følger en liste over søk ledere bør bruke i ephorte og i Elements. Ledere må sjekke og fordele post til enheten sin. Det å fordele post er en oppgave som andre enn daglig leder kan settes til å gjøre. Men som leder er det viktig å huske på at det å ha en oversikt over dokumentasjon som kommer til fordeling, er en måte å holde seg orientert på.

Oversikten inkluderer ikke alle tilgjengelige søk, og det er selvsagt lov til å klikke på søkene som ikke framkommer nedenfor. Søkene vi lister opp er anbefalinger.

Fortløpende:

 • Ufordelte brev

 • Ufordelte notater

 • Ufordelte kopier

Ved behov:

 • Ufordelte saksmapper

 • Journalposter jeg har godkjent

 • Enhetens restanser

 • Restanser (frisøk). Her kan du søke etter restanser for bestemte saksbehandlere

 • Forfall kommende 3 uker

 • Forfalt siste år, ikke avskrevet

 • Journal ved egen enhet de to siste dager. Her er det mulig å søke etter postjournaler for en bestemt dato, f.eks. syv dager tilbake i tid (-7)

 • Saker til behandling ved enheten